Соціально-психологічна підтримка

Пріоритетні напрями соціальної підтримки здобувачів освіти

Соціальна допомога і підтримка здобувачів фахової передвищої освіти є одним з найбільш пріоритетних напрямків соціальної роботи, що проводиться в Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» (далі – Коледж), який забезпечує сприяння у вирішенні соціальних проблем з метою створення оптимальних умов для навчання і відпочинку.

Основні напрямки і види соціальної підтримки в Коледжі:

Відповідно до чинного законодавства право на безоплатне проживання у гуртожитку мають:

Право на пільгове (оплата 50%) проживання у гуртожитку мають студенти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

В рамках соціальної підтримки здобувачі освіти Коледжу можуть скористатися іншими видами допомоги відповідно до чинного законодавства.

Пріоритетні напрями психологічної підтримки здобувачів освіти

 Коледж здійснює соціально-психологічну підтримку здобувачів освіти  керуючись Конституцією України, Законами України «Про освіту» та «Про фахову передвищу освіту», постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, а також «Положенням про психологічну службу в системі освіти України (наказ Міністерства освіти і науки від 22 травня 2018 року № 509), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за №885/32337) з урахуванням специфіки та роботи нашого навчального закладу; листом МОН від 24.07.2019 №1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України», Листом МОН від 02.08.2022 №1/8794-22 «Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році».

Головною метою соціально-психологічної підтримки здобувачів освіти Коледжу є виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку гармонійної, морально досконалої та інноваційної особистості.

Основними видами діяльності соціально-психологічної підтримки здобувачів освіти є:

Алгоритм соціально-психологічної підтримки полягає в плануванні та реалізації поставлених задач, які спрямовані на: