Порядок подання електронних звернень громадян до МОН

Порядок подання електронних звернень громадян до Міністерства освіти і науки України

Громадяни можуть подавати до Міністерства освіти і науки України звернення в електронній формі на адресу: ez@mon.gov.ua або шляхом заповнення та надсилання електронної форми, що розміщується на веб-сторінках офіційного веб-порталу МОН.

Відповідно до частини шостої статті 5 Закону України «Про звернення громадян» письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). Отже, електронне звернення є різновидом письмового звернення.

Водночас звертаємо вашу увагу на те, що згідно з частиною сьомою статті 5 Закону України «Про звернення громадян» у зверненні громадянина має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надісланні електронного звернення не вимагається.

Підпис громадянина в електронному зверненні може бути відсканованим, сфотографованим тощо. 

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, відповідно до частини восьмої статті 5 Закону України «Про звернення громадян» повертаються заявнику із відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Датою подання електронного звернення є дата його реєстрації в автоматизованій системі документообігу МОН. Якщо електронне звернення надійшло на визначену електронну адресу в неробочий день та час, то датою подання такого звернення вважається наступний після нього робочий день.