Міжнародна діяльність

З 2019 року для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» відповідно до Програми поглибленого виробничого навчання (практики) за фахом та з метою збалансування теоретичної і практичної складових навчального процесу, розвитку фахових компетенцій студентів та покращення їх конкурентоздатності на ринку праці, підвищення академічної мобільності в контексті євроінтеграції, коледжем був укладений договір про співпрацю з Центрум Дорадцтва Едукаційнего ТОВ (Республіка Польща), згідно з яким сторони спільно реалізують програми студентської мобільності з використанням інноваційних дидактичних методів на базі центрів досліджень і розвитку високотехнологічних компаній та їх виробничих потужностей на території Польщі у двох формах: виробнича практика студентів та післядипломне стажування випускників; змішане навчання із застосуванням дуального навчально-виробничого процесу. Протягом трьох років 48 студентів коледжу для проходження навчальної і виробничої практик були направлені на підприємство LG Ekectronics у місто Млава