Міжнародна діяльність

З 2019 року для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» відповідно до Програми поглибленого виробничого навчання (практики) за фахом та з метою збалансування теоретичної і практичної складових навчального процесу, розвитку фахових компетенцій студентів та покращення їх конкурентоздатності на ринку праці, підвищення академічної мобільності в контексті євроінтеграції, коледжем був укладений договір про співпрацю з Центрум Дорадцтва Едукаційнего ТОВ (Республіка Польща), згідно з яким сторони спільно реалізують програми студентської мобільності з використанням інноваційних дидактичних методів на базі центрів досліджень і розвитку високотехнологічних компаній та їх виробничих потужностей на території Польщі у двох формах: виробнича практика студентів та післядипломне стажування випускників; змішане навчання із застосуванням дуального навчально-виробничого процесу. Протягом трьох років 48 студентів коледжу для проходження навчальної і виробничої практик були направлені на підприємство LG Ekectronics у місто Млава. 

З метою збалансування теоретичної і практичної складових навчального процесу, розвитку фахових компетентностей студентів та зростання їх конкуренто­здатності на ринку праці, підвищення академічної мобільності, розширення світогляду та культурного зростання особистості реалізуються програми поглибленого виробничого навчання в межах мобільності студентів на території Польщі.

Програми практик розробляються на основі Договору №210401 від 02.04.2021 між ВСП «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»,  навчальним закладом Centrum doradztwa edukacyjnego (Республіка Польща) та громадською організацією «Інноваційні технології в освіті» (Україна).

Сторони спільно реалізують програми поглибленого виробничого навчання в межах мобільності студентів на території Польщі на виробничих потужностях провідних галузевих компаній: Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. (Mława), Teleplan Poland.Sp.z o.o. (Бидгощ), Flextronics International Poland. Sp.z o.o.(Тчев), MBB Logistics Sp.z o.o. (Слубіце).

Метою реалізації програм практики є:

Після успішного  виконання програм практик студентам видають Сертифікати.