Історія коледжу

Історія Крюківського машинобудівного технікуму починається з 20-х років ХХ століття. Офіційні документи про створення і довоєнну історію технікуму знищені, як і весь архів м. Кременчука, під час німецької окупації в період Великої Вітчизняної війни. Збереглась фотографія першого випуску, датована 1930 роком, а так як період навчання – 4 роки, то роком заснування може вважатися 1926 рік. До Великої Вітчизняної війни навчальний заклад мав назву Кременчуцький електромеханічний технікум і готував техніків-електромеханіків, техніків-технологів з обробки металів різанням, зварювального та ливарного виробництва.

У 1944 році, після звільнення міста від німецьких загарбників, технікум відновив свою роботу і до навчання приступили 267 учнів. З 1945 року технікум став називатись Крюківський машинобудівний.

До 1959 р. КМТ був єдиним навчальним закладом у місті, який готував фахівців для всіх машинобудівних підприємств міста, а Крюківський вагонобудівний завод був базовим підприємством, і надавав посильну допомогу у створенні та розвитку матеріальної бази технікуму.

Кременчуцький автомеханічний технікум був створений у 1959 році на базі Кременчуцького автомобільного заводу і здійснював підготовку фахівців зі спеціальностей: «Автомобілебудування», «Обробка металів різанням», «Електрообладнання виробничих процесів», «Штампове виробництво», «Інструментальне виробництво».

Постановою Кабінету Міністрів України № 996 від 21.08.1997 р. та Наказом Міністерства освіти України № 339 від 09.09.1997 р. на базі ліквідованих Крюківського машинобудівного та Кременчуцького автомеханічного технікумів був створений Кременчуцький технікум, як структурний підрозділ Кременчуцького державного політехнічного інституту.

На момент створення Кременчуцький технікум здійснював підготовку за шістьма спеціальностями: «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Виробництво автомобілів і тракторів», «Зварювальне виробництво», «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів», «Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях».

У випускниках технікуму мали потребу такі підприємства міста як Холдингова компанія “АвтоКрАЗ”; ВАТ “Крюківський вагонзавод”; ВАТ “Кредмаш”; ВАТ “Кременчуцький завод коліс”; ВАТ “Кременчуцький сталеливарний завод”.

З 1998 по 2003 роки були відкриті ще п’ять престижних спеціальностей: «Банківська справа», «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж», «Обслуговування електропобутової техніки», «Правознавство».

Враховуючи потребу у фахівцях з ремонту і обслуговування обладнання хімічної промисловості підприємств Кременчуцького нафтопереробного заводу та Кременчуцького заводу технічного вуглецю у 2004 році була проліцензована спеціальність «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості».

У 2006 році представники підприємств міста таких як Холдингова компанія «АвтоКрАЗ»; ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод»; ВАТ «Кредмаш»; ВАТ «Кременчуцький завод коліс»; ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» звернулись до ректорату КДПУ з проханням розпочати на базі технікуму підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямом «Зварювання».

В 2007 році технікум було реорганізовано в Коледж Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського і розпочата підготовка бакалаврів за напрямом 6.050504 «Зварювання».