Освітні програми

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

введена в дію з 01.09.2023 року:

введена в дію з 01.09.2019 року:

Освітньо-професійні програми підготовки фахового молодшого бакалавра

введені в дію з 01.09.2023 року:

введені в дію з 01.09.2019 року:

​​​​​​​Освітні програми профільної середньої освіти для підготовки фахових молодших бакалаврів на основі базової загальної середньої освіти:

Навчальні плани

Програми освітніх компонентів