Нормативна документація

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО"

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі "Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського"

ЛІЦЕНЗІЯ МІНОСВІТИ І НАУКИ УКАЇНИ та СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу

ПОЛОЖЕННЯ про освітньо-професійні програми у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про розроблення, затвердження, моніторинг, періодичний перегляд та оновлення освітньо-професійних програм у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського"

ПОЛОЖЕННЯ про методичну раду Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського"

ПОЛОЖЕННЯ про адміністративну раду Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про циклову комісію Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про проектні (робочі) групи та групи забезпечення у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про загальні збори трудового колективу у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про стейкхолдерів Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про дуальну форму здобуття фахової передвищої освіти к Коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на академічну мобільність у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про систему оцінювання якості знань студентів в Коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ПОЛОЖЕННЯ про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про академічні свободи учасників освітнього процесу Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про силабус навчальної дисципліни Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

КОДЕКС академічної доброчесності здобувачів освіти (студентів) Коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності в Коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ПОЛОЖЕННЯ про моніторинг і контроль якості освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про організацію атестації здобувачів фахової передвищої освіти у формі комплексного екзамену за фахом Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про Порядок перезарахування навчальних дисциплін (кредитів ECTS) та визначення академічної різниці у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про навчальні кабінети та лабораторії Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію Коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ПОЛОЖЕННЯ про апеляційну комісію Коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ПОЛОЖЕННЯ про мотиваційний лист абітурієнта Коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ПОЛОЖЕННЯ про підготовчі курси Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення вступних випробувань у Коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальну комісію Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського"

ПРАВИЛА призначення стипендій студентам ВСП "ФК КрНУ"

ПОЛОЖЕННЯ про анкетування

ПОЛОЖЕННЯ про порядок застосування рейтингової системи оцінки діяльності педагогічних працівників коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку для здобувачів фахової передвищої освіти ВСП «ФК КрНУ» 

ПОЛОЖЕННЯ про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

ПОЛОЖЕННЯ про Порядок відрахування, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування у Відокремленому структурному підрозділі “Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського”

ПОЛОЖЕННЯ про Раду з виховання Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського"

ПОЛОЖЕННЯ про Раду гуртожитку та її склад Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського"

ПОЛОЖЕННЯ про бібліотеку у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНОЇ РАДИ

СКЛАД ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ

СКЛАД АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

СКЛАД СТИПЕНДІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

СКЛАД КОМІСІЇ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) У ВСП "ФК КрНУ"

СКЛАД КОМІСІЇ З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

СКЛАД КОМІСІЇ СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ СТУДЕНТІВ

СКЛАД СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ, РАДИ ГУРТОЖИТКУ, РАДИ З ВИХОВАННЯ

СКЛАД КОМІСІЇ З ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

СКЛАД КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ВСП "ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО"