Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

274 Автомобільний транспорт

Галузь знань: 27 Транспорт

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту

Освітньо-професійна  програма  –  Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Студенти під час навчання отримують професійну орієнтацію:

Фахівець даної спеціальності може виконувати такі функції:

Випускники спеціальності можуть:

Навчання: