Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

Спеціальність 123 КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітньо-професійна програма «ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ  МЕРЕЖ»

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії готується для роботи по технічному обслуговуванню комп’ютерних систем та мереж, а також контролю за виконанням технологічних процесів ремонту та налагодженню комп'ютерної техніки.

Стрімкий розвиток інформаційних технологій та їх широке впровадження у всіх сферах нашого життя в останні два десятиліття зумовили високий попит на фахівців, здатних не лише використовувати обчислювальну техніку для вирішення повсякденних робочих задач, але й налаштовувати її роботу, вдосконалювати апаратні та програмні можливості комп'ютерів, будувати надійні комп'ютерні системи та мережі. Саме ці компетентності здобувають студенти нашого коледжу, що навчаються за спеціальністю 123 Комп'ютерна інженерія.

Випускник спеціальності «Комп'ютерна інженерія» знатиме:

Фахівець може працювати в державних та приватних установах, займаючи такі посади:

Випускники спеціальності можуть продовжувати навчання у вищих навчальних закладах за скороченою формою навчання.

Навчання:

КМ_2024.pptx