Економіка підприємства

Спеціальність 076 ЕКОНОМІКА ТА ТОРГІВЛЯ

Освітньо-професійна програма «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр з економіки та торгівлі.

Підготовка фахового молодшого бакалавра  за освітньо-професійною програмою "Економіка підприємства" здійснюється для професійної діяльності у сфері економіки, управління та фінансової системи держави.

Випускники можуть займати такі первинні посади у означеній сфері: