Виробництво автомобілів і тракторів

Кваліфікація молодшого спеціаліста – технік-технолог. Вид діяльності випускника: розробка технологічних процесів складання вузлів, агрегатів, автомобіля вцілому та його випробування; розробка планів дільниці, надання виробничо-технічному відділу пропозицій щодо покращення організації складання, випробування, контролю та регулювання вузлів, систем, агрегатів автомобіля.

Первинні посади у сфері діяльності:

  • технік – технолог;

  • технік – конструктор;

  • технік - механік сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва;

  • технік з налагоджування та випробувань;

  • технік з підготовки виробництва;

  • технік з підготовки технічної документації.