Кадровий склад

Відповідність кадрового потенціалу педагогічних (науково-педагогічних) працівників, які забезпечують освітній процес у ВСП «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» вимогам ліцензійних умов провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої  та вищої освіти