Антикорупційна діяльність

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського"

Порядок роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та захисту викривачів у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

Порядок проведення внутрішньої (службової) перевірки інформації, зазначеної у повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками та здобувачами освіти Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського», які не належать до категорії прирівняних до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

Антикорупційна програма Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського"

Положення про порядок запобігання та урегулювання конфлікту інтересів

Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського"

Порядок роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції під час вступної кампанії 2022 року

План-графік проведення семінарів з питань запобігання та протидії корупції у 2023 році у Відокремленому структурному підрозділі "Фаховий Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського"

План роботи щодо запобігання та виявлення корупції у Відокремленому структурному підрозділі "Фаховий Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського" на 2022–2023 н.р. 

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ВИКЛАДАЧА Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського"

ЗВІТ уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Склад комісії з оцінки корупційних ризиків

Склад комісії з питань етики та дотримання академічної доброчесності в ВСП "Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського"