проведення круглих столів по обговоренню ОПП 

07 лютого 2023 року відбулась зустріч викладачів проєктної групи ОПП "Обслуговування і ремонт електропобутової техніки" зі стейкхолдером - начальником відділу зв'язку ПАТ "Кременчуцький вагонобудівний завод" Ярославом Олександровичем Сидоренком.

Під час зустрічі обговорено структуру ОПП в напрямку підвищення її ефективності в умовах змінення ринку праці.

17 лютого 2023 року відбулась зустріч викладачів проєктної групи ОПП "Обслуговування і ремонт електропобутової техніки" зі стейкхолдером - д.т.н., доцентом, завідувачкою кафедри "Системи автоматичного управління та електропривод" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Кореньковою Тетяною Валеріївною, а також з представниками академічної спільноти.

Коренькова Т.В. виступила зі слушними пропозиціями щодо відповідності компетентностей і набуття практичних знань здобувачами у сфері електроенергетики.

14 червня 2023 року відбулась зустріч викладачів проєктної групи ОПП "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж" зі стейкхолдером - доктором технічних наук, завідувачем кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Андрієм Леонідовичем Перекрестом. 

22 червня 2023 року відбулась зустріч викладачів проєктної групи ОПП "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж" зі стейкхолдером - в.о. директора Державного підприємства "Український науково-дослідний інститут вагонобудування", старшим дослідником, кандидатом технічних наук Олександром Михайловичем Сафроновим.

26 квітня 2023 року за ініціативи циклової комісії «Правознавство» ВСП «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» відбулася зустріч викладачів та студентів відділення «Економіки і права» зі стейкхолдерами, Валерієм ШАПОВАЛОМ – доцентом кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук КрНУ, кандидатом юридичних наук та Людмилою САВЧЕНКО - начальником Кременчуцького відділу державної виконавчої служби у Кременчуцькому районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Було обговорено компоненти освітньо-професійної програми «Право».

Стейкхолдери запропонували шляхи удосконалення системи програмних результатів навчання за цією освітньою програмою, а також звернули увагу на необхідність підвищення рівня практичної підготовки студентів. Також, враховуючи власну адвокатську спеціалізацію, Шаповал В.Д. довів до присутніх викладачів та студентів актуальну інформацію про особливості адвокатської діяльності.

Викладачі та студенти щиро вдячні за цікаву інформацію та цінні рекомендації щодо вдосконалення освітньої програми.

19.06.2023 р. відбулося громадське обговорення ОПП "Обслуговування та ремонт обладнання хімічних та нафтогазапереробних підприємств" за участю роботодавців, керівника проєктної групи та викладачів групи забезпечення. Внесено пропозиції учасників освітнього процесу щодо розширення каталогу вибіркових освітніх компонентів та змісту окремих дисциплін. Введено до вибіркових освітніх компонентів ВОК "Технологія нафти та газу".

19.05.2023 р. відбулося громадське обговорення ОПП "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості" за участю студентської ради, здобувачів освіти та викладачів. Основні дискусії точилися щодо питання формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів освіти. Внесено пропозиції учасників освітнього процесу щодо розширення каталогу вибіркових освітніх компонентів та змісту окремих дисциплін

23.05.2023 р. відбулося обговорення ОПП "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж" та "Обслуговування та ремонт електропобутової техніки" за участю студентської ради, студентів денної форми навчання та викладачів, які працюють на відділенні Комп'ютерних мереж і електропобутової техніки. Захід пройшов у атмосфері дружньої, взаємовигідної співпраці. Особливу увагу було приділено змісту нових освітніх компонентів за двома ОПП. Вибіркові освітні компоненти представлені двома блоками, що спрощує здобувачам освіти проводити вибір дисциплін. Взято до уваги наступні пропозиції: додати у вибіркові блоки освітні компоненти, які направлені на формування загальних компетентностей; розглянути питання формування індивідуальної освітньої траєкторії студента за рахунок можливості вибору дисциплін з загального каталогу Коледжу.

24.05.2023 р. відбулося обговорення ОПП "Економіка підприємства" та "Право" за участю студентської ради, студентів денної форми навчання відділення Економіки і права. Здобувачі освіти та викладачі приймали активну участь у заході. Пропонується у освітньо-професійній програмі скоротити кількість навчальних дисциплін шляхом об’єднання близьких за змістом дисциплін та збільшення кількості кредитів на вивчення комплексних дисциплін. Також, внести до переліку вибіркових освітніх компонентів дисципліни, які спрямовані на опанування загальних компетентностей (ОПП Економіка підприємства) та дисципліни психологія, криміналістика винести у нормативні освітні компоненти (ОПП Право)

25.05.2023 р. відбулося обговорення ОПП "Зварювальне виробництво" за участю студентської ради, студентів денної форми навчання відділення Зварювання та металургії. Захід пройшов у дружній та позитивній атмосфері. Студентство виявило професійну зацікавленість ОПП та внесло ряд пропозицій. Основні з них наступні: збільшити практичну підготовку здобувачів освіти за рахунок введення додаткових практик та розширення практичної складової освітніх компонентів, які направлені на опанування спеціальних компетентностей

16.06.2023 р. відбулося обговорення ОПП Зварювання спеціальності 131 Прикладна механіка освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Учасники: студ. рада відділення, студенти ОПП, викладачі, що викладають за освітньою програмою. У ході обговорення програми усі учасники підтримали запропоновані гарантом зміни до ОПП. Студенти проаналізували всі сторони освітньо-професійної програми та запропонували її підтримати одноголосно. Основними змінами було введення обов'язкових ОК, які направлені на опанування спеціальних компетентностей, висвітлених у стандарті вищої освіти