Громадське обговорення 

Проєкт освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

РЕЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ