Приймальна комісія

ПРИЙОМ 2022

Порядок роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції під час вступної кампанії 2022 року

Шановні абітурієнти та їх батьки!

Для повідомлення про порушення прав абітурієнтів під час вступної кампанії повідомляйте уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції ВСП «Фахового Коледжу Кременчуцького національного університету імен Михайла Остроградського» Наталії Жирній за номером телефону 098-418-04-80 або на електронну адресу antikorupcia407a@gmail.com

Перелік документів, що додаються до заяви абітурієнта

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку і довідка про реєстрацію місця проживання);

 • копію свідоцтва про народження – для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2022 року;

 • копію ідентифікаційного коду;

 • оригінал і копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і оригінал та копію додатку до нього;

 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти). Приймаються сертифікати за 2019, 2020, 2021, 2022 роки;

 • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см (кожну підписати (ПІБ) на звороті);

 • копії документів, що засвідчують пільги;

 • копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці;

 • три копії щеплень (форма 0-63);

 • документ про флюорографічне обстеження за поточний рік (для осіб, яким виповнилось 15 років на момент вступу);

 • один чистий зошит в клітинку на 12 аркушів;

 • для юнаків форма 0-25ю.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів. Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Коледжу

Увага! Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються

Перелік документів, необхідних для підтвердження пільг

Підтвердження статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування:

 1. Копія свідоцтва про народження.

 2. Витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

 3. Повідомлення про первинний облік дитини.

 4. Оригінал і копія рішення суду про позбавлення батьківських прав (завірені печатками суду, виконавчого комітету або нотаріально).

 5. Оригінал і копія свідоцтва про смерть батьків (завірені печатками виконавчого комітету або нотаріально).

 6. Оригінал і копія рішення суду про призначення опікунства (завірені печатками суду, виконавчого комітету або нотаріально).

Підтвердження статус дитини-інваліда:

 1. Довідка ЛКК, в якій вказана спеціальність, на якій може навчатися абітурієнт.

 2. Оригінал і копія посвідчення про інвалідність, завірена нотаріально.

 3. Індивідуальна програма реабілітації інваліда.

 4. Епікриз.

Підтвердження статус дитини учасника АТО:

 1. ПБД (Посвідчення учасника бойових дій).

 2. Довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції.

 3. Довідка з Єдиного державного реєстру, що має категорію учасника бойових дій.

 4. Копія свідоцтво про народження.

 5. Копія паспорту учасника бойових дій.

Обсяги державного замовлення

Обсяги державного замовлення за ОПС фаховий молодший бакалавр на базі базової загальної середньої освіти (9 клас) 2021 р.

 1. Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Спеціалізація Економіка підприємства: 5

 2. Спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія. Спеціалізація Обслуговування комп'ютерних систем і мереж: 20

 3. Спеціальність 131 Прикладна механіка. Спеціалізація Зварювальне виробництво: 20

 4. Спеціальність 133 Галузеве машинобудування. Спеціалізації Виробництво автомобілів і тракторів, Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості: 25

 5. Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Спеціалізація Обслуговування та ремонт електропобутової техніки: 20

 6. Спеціальність 274 Автомобільний транспорт. Спеціалізація Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів: 20

Обсяги державного замовлення за ОПС фаховий молодший бакалавр на базі диплому кваліфікованого робітника (ПТУ) 2021 р.

 1. Спеціальність 131 Прикладна механіка. Спеціалізація Зварювальне виробництво: 20

 2. Спеціальність 133 Галузеве машинобудування. Спеціалізація Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості: 10

 3. Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Спеціалізація Обслуговування та ремонт електропобутової техніки: 20

 4. Спеціальність 274 Автомобільний транспорт. Спеціалізація Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів: 20

Методичні вказівки для дистанційної підготовки абітурієнтів, що вступають на базі БЗСО (9 класів)

Накази про зарахування на навчання