Громадське обговорення освітньо-професійних програм

Проєкт освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: