Нормативна документація

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 166 від 19.02.2015 року про "Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів" надаємо наступну інформацію:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДУАЛЬНУ ФОРМУ ЗДОБУТТЯ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В КОЛЕДЖІ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ В КОЛЕДЖІ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КОЛЕДЖУ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ (СТУДЕНТІВ) КОЛЕДЖУ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОЛЕДЖІ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ КОЛЕДЖУ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ КОЛЕДЖУ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ АБІТУРІЄНТА КОЛЕДЖУ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ У КОЛЕДЖІ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИПЕНДІАЛЬНУ КОМІСІЮ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АНКЕТУВАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ про порядок застосування рейтингової системи оцінки діяльності педагогічних працівників коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів фахової передвищої освіти ВСП «ФК КрНУ»

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ НАПРЯМУ 6.050504 "ЗВАРЮВАННЯ"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

ЛІЦЕНЗІЯ МІНОСВІТИ І НАУКИ УКАЇНИ ТА СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу

ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЙ СТУДЕНТАМ ВСП "ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО"

СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНОЇ РАДИ

СКЛАД ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ

СКЛАД АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

СКЛАД КОМІСІЇ З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

СКЛАД КОМІСІЇ СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ СТУДЕНТІВ

СКЛАД СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ, РАДИ ГУРТОЖИТКУ, РАДИ З ВИХОВАННЯ

СКЛАД КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ВСП "ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО"