Курсова робота є невід’ємною частиною підготовки фахівців спеціальності 081 «Право». Робота засвідчує рівень підготовки студентів з навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право». Показує рівень володіння законодавчою та нормативно-методичною базою, вмінні синтезувати здобуті теоретичні знання і використовувати їх під час дослідження практичних проблем.

Курсова робота є однією з найважливіших форм навчального процесу. Вона є одним із видів наукової роботи, самостійним навчально-науковим дослідженням студентів.

08 грудня 2021 року в групі П-18-9-1 проходив відкритий захист-презентація курсових робіт з навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право” (науковий керівник - викладач вищої категорії Н.Ю.Жирна)

Чому була обрана саме ця форма?

1)Привід поділитися набутими заннями та здобутками студентів. Адже це результат комплексної роботи викладача та студента.

2)Виявити ораторські та комунікаційні здібності студента під час викладення основних положень роботи.

3)Сформувати вміння студента працювати з електронними засобами створення, редагування та показу презентацій, тобто, ком’ютерною технікою та відповідним програмним забезпеченням, враховуючи специфіку дисципліни.

Курсова робота має комплексний характер, пов’язана з використанням набутих студентами знань, вмінь та навичок зі спеціальних дисциплін. Робота виконується на підставі вивчення відповідної законодавчої та нормативної бази, юридичної літератури та інтернет-ресурсів.

На захід були запрошені студенти 4-го курсу групи П-18-9-1, методист коледжу Адаменко Г.Д., викладачі циклової комісії “Правознавство”, “Суспільних дисциплін”, які із задоволенням взяли участь у відритому захисті курсових робіт та обговоренні наукових досягнень студентів та викладача.

За результатами захисту курсових робіт, студенти показали високий рівень теоретичних знань та практичної підготовки з дисципліни “Цивільне та сімейне право”